Gerekli Evraklar

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 3201
Kabul Tarihi : 4/6/1937
Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317

Ek Madde 10 – (19/2/1980 – 2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından “polis” veya “emniyet” adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar veel ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.

POLİS EMEKLİLERİ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
POLİS GAZETE

DİKKAT
DERNEĞİMİZİN GAZETESİ İÇİN HABER YOLLAYAN FAHRİ ÜYELERİMİZE GAZETEMİZİN BASIN YAKA VE ARAÇ KARTI VERİLİR