Hakkımızda

     Derneğimiz polisimiz ile vatandaşlarımız arasında sıcak ilişki kurmak ve polis halk ilişkilerini
iyileştirmek ana amacıyla kurulmuştur. Emekli olmuş emniyet mensuplarını da bir araya getirip onların sivil vatandaşlarımızla kaynaşmalarını geliştirerek yaşam koşullarını yükseltmek hedefindeyiz.
      Bu amaç ve hedefleri doğrultusunda derneğimiz çeşitli etkinlik ve faaliyetler yapmaktadır. Ekonomik ve sosyal gelişme ve ilerleme için tüm meşru unsurları ve gereklerini üyelerimiz lehine ve devletine bağlı şekilde kullanarak mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın hayır duası ve teşekkürlerini
alabilmenin mutluluğunu yaşamaya talibiz.
      Bizimle birlikte ortak hedeflerimize katkı sağlayacak olan tüm vatandaşlarımızla çalışmaktan onur duyarız.
      Derneğimizin tüm tanıtım ve amaçlarını, faaliyet ve hedeflerini tüzük sayfamızda detaylıca görebilirsiniz.
Sevgilerimizle..

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 3201
Kabul Tarihi : 4/6/1937
Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317

Ek Madde 10 – (19/2/1980 – 2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından “polis” veya “emniyet” adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar veel ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.

POLİS EMEKLİLERİ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
POLİS GAZETE

DİKKAT
DERNEĞİMİZİN GAZETESİ İÇİN HABER YOLLAYAN FAHRİ ÜYELERİMİZE GAZETEMİZİN BASIN YAKA VE ARAÇ KARTI VERİLİR